Metaalhandel Franssen B.V. houdt zich dagelijks bezig met het inzamelen en verwerken van diverse soorten metaalafval.

Gelegen aan de Windmolen 7 te Maastricht (bedrijventerrein Heugem-Randwijck / naast milieupark) verwerken wij ferro en non-ferro houdende metalen. Wij demonteren, sorteren en snijden of knippen het metaalschroot tot dusdanige afmetingen dat onze afnemers dit direct kunnen verwerken tot nieuwe grondstoffen. (metalen hebben meerdere levens !)

Wanneer u ons bedrijf bezoekt zullen onze medewerkers u helpen met het afladen en sorteren van uw metalen. Zodoende krijgt u een eerlijke prijs voor de door u afgeleverde materialen.

Hoe gaat een en ander in zijn werk?

Met uw auto (en aanhangwagen) komt u op ons bedrijf binnen en wordt onmiddellijk gewogen op onze weegbrug. Vervolgens wordt met hulp van onze medewerkers uw auto/aanhangwagen uitgeladen en worden de gewichten van de diverse materialen vastgelegd. Na het uitladen wordt uw auto opnieuw gewogen en wordt het verschil direct contant uitbetaald. 

Een korte opsomming van materialen die door ons worden ingekocht :

Ijzerhoudend :

 • Licht ijzer
 • Plaat
 • Knipijzer
 • Oxy
 • Ijzerdraaisels

 

Niet ijzerhoudend :

 • Diverse kopersoorten
 • Kabel
 • Zink
 • Lood
 • Diverse aluminiumsoorten
 • RVS
 • Brons